Các hoạt động CSR của chúng tôi

Quan tâm đến sức khỏe và vệ sinh cộng đồng;
Đóng góp cho hoạt động phòng chống các bệnh truyền nhiễm do côn trùng gây ra thông qua hoạt động kinh doanh các sản phẩm diệt côn trùng;
Trong tương lai, chúng tôi sẽ tham gia lĩnh vực chăm sóc răng miệng với các sản phẩm của công ty;
Quan tâm đến môi trường sống tự nhiên;
Quản lý tốt và hạn chế việc sử dụng hóa chất, tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường;
Chú trọng đến việc tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên và sự bình đẳng giới.

Close menu